serbien sr Metanavigacija Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

PAŽNJA! Sledeći tekst je prevod za bolje razumevanje.  U slučaju  zakonskih nesporazuma pozivati se na originalan tekst na nemačkom jeziku!

Uslovi korišćenja

 

1. Područje primene

Korištenje ovih od Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi ponuđenih web stranica (u daljnjem tekstu: Weishaupt web stranice) sledi isključivo određeno ovim uslovima. Ovi Uslovi korišćenja mogu se dopuniti daljim uslovima, biti izmenjeni, dopunjeni ili zamenjeni kao i za kupovinu proizvoda i / ili usluga Max Weishaupt GmbH. Uključivanjem korištenja Weishaupt web-stranica uslovi korištenja prihvataju se u sadašnjoj verziji od strane korisnika.

Ako korisnik Weishaupt web stranice nije potrošač po i.S.d. § 13 BGB, nema § 312e Abs. 1 S. 1 Nr. 1-3 BGB nikakvu primenu.

2. Usluge

Max Weishaupt GmbH ima određene informacije i softvere za pregled ili za preuzimanje na svojim web stranicama. Max Weishaupt GmbH može u bilo kojem trenutku rad svojim internetskim stranicama u celini ili delomično prilagođavati. Ne preuzimamo odgovornost za stalnu dostupnost naših web stranica. Informacije na ovim stranicama sadrže specifikacije i / ili opšte opise tehničkih mogućnosti proizvoda iz Max Weishaupt GmbH.  Ovi detalji nisu obvezujući. Zadržavamo pravo promene tih podataka.

 3. Autorska prava

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi.

Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, zvuka, animacije i videa, kao i njihov raspored na Weishaupt web stranice spadaju pod zaštitom autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva.

Sadržaj Weishaupt web stranica ne može se kopirati, distribuirati, menjati ili ponovo biti objavljen na drugim web stranicama, bez izričitog dopuštenja Max Weishaupt GmbH.

4. Odgovornost

Weishaupt web stranice su izrađene s najvećom pažnjom. Ipak, ne možemo u potpunosti jamčiti tačnost, ispravnost, slobodu zaštite prava vlasništva i autorskih prava trećih stranaka i upotrebljivost sadržaja naših web stranica.

Mi isključujemo našu odgovornost za nemarno povredu dužnosti, pod uslovom da to nisu ugovorne obaveze, za život, zdravlje ili telo koje se brine za potraživanja na temelju Zakona o odgovornosti za proizvod. Isto vredi i za povredu dužnosti naših posrednika.

Korišćenje Weishaupt web stranica je na vlastitu odgovornost korisnika. Mi stalno pokušavamo zadržati naše web stranice bez virusa, međutim, to ne možemo garantovati.. Pre preuzimanja podataka sa Weishaupt web stranica korisnicima zbog toga preporučujemo  vlastite specifične sigurnosne mere, kao što je korišćenje nekog virus skenera.

5. Hiperveza 

Weishaupt web stranice sadrže hiperveze (linkove) za spoljne web stranice trećih strana, na čiji dizajn i sadržaj, ne može imati nikakav uticaj. U prvom povezivanju koje vrši s spoljnim sadržajima, proveravaju se mogući pravni prekršaji. Do tog časa nisu pronađene nikakve povrede. Međutim, stalna kontrola povezanih stranica je preterana, bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Odgovarajući davatelj ili operator je uvijek odgovoran za sadržaj bilo koje povezane stranice. Nakon obaveštenja o povredama, takvi linkovi će biti smjesta uklonjeni.

6. Završne odredbe

Dodatni ugovori moraju biti u pisanom obliku.

Ovi uslovi korišćenja Weishaupt web stranica i sve proizašlo  iz njih ravna se po pravnim odnosima prema nemačkom zakonu. Sudska nadležnost se nalazi u D-88400 Biberach, ako je korisnik trgovac u smislu nemačkog Trgovačkog zakonika, pravna osoba javnog prava ili javnog posebnog fonda.

Tražite Weishaupt servis u Vašoj blizini?

Ovde ćete naći Vašeg Weishaupt specijalistu
Pretraga

Da li želite da se lično posavetujete sa stručnjakom iz Weishaupt-a?