serbien sr Proizvodi Gasni, Uljni i Kombinovani gorionici Srednji i veliki gorionici Tipski red gorionika WM monarch® (55 - 5.700 kW)

Tipski red gorionika WM monarch® (55 - 5.700 kW)

monarch®-gorionici imaju reputaciju legendarne Weishauptove pouzdanosti. Aktuelna serija je opremljena najnovijom digitalnom tehnologijom.

Opis

Gasni gorionik WM 30 (350 do 6.200 kW) Gasni gorionik WM 10 Uljni gorionik WM L30

monarch®-gorionici imaju reputaciju legendarne Weishauptove pouzdanosti. Aktuelna serija je opremljena najnovijom digitalnom tehnologijom.

Odličan odnos cene i performansi: digitalna tehnologija, modularni sistem i moderna tehnologija sagorevanja čine Weishauptov monarch® ekonomičnom investicijom.

Raznovrsna područja primene: toplovodni kotlovi, parni kotlovi, grejači vazduha i moderna postrojenja visokih performansi do 5.700 kW.

Koncept jednostavne primene: sve sastavne komponente, kao što su regulatori vazduha i goriva, raspoređene su tako da su pregledne i lako dostupne.

Posebno tih rad: inovativna ventilatorska jedinica sa unapređenim aerodinamičnim usisnikom vazduha, minimizira buku.

Jednostavna i univerzalna montaža: sve komponente su povezane preko utikača. Gorionik se može zakrenuti na levu ili desnu stranu.

Takođe, za biogena goriva: Weishauptovi uljni i kombinovani gorionici, generalno su pogodni za lož-ulje EL i lož-ulje EL sa niskim sadržajem sumpora DIN 51603-1, lož-ulje EL sa primesama biokomponenata do 10% prema DIN 51603-6 kao i lož-ulje EL A Bio 5 i 10.

Sigurna budućnost: digitalna automatika dodatno obezbeđuje komunikaciju sa drugim sistemima, preko integrisanog eBUS-priključka.To omogućava nadziranje, podešavanje i dijagnostifikovanje, kao i integraciju gorionika u sistem automatizacije zgrada.

Specijalne verzije: Weishaupt razvija i gradi gorionik za skoro sve mogućnosti primene – takođe u vertikalnoj verziji.

Prospekti

monarch® Gorionik WM 10 (55 - 1250 kW) - Fleksibilna primena
monarch® Gorionik WM 10 (55 - 1250 kW) - Fleksibilna primena
PDF • 1.9 MB
monarch® Gorionik WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktan i snažan
monarch® Gorionik WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktan i snažan
PDF • 1.6 MB
monarch® Gorionik WM 30 (350 - 6200 kW) - Snažan i univerzalan
monarch® Gorionik WM 30 (350 - 6200 kW) - Snažan i univerzalan
PDF • 996.9 KB
monarch® Gorionik WM 50 (800 –11.000 kW) - Snažan i univerzalan
monarch® Gorionik WM 50 (800 –11.000 kW) - Snažan i univerzalan
PDF • 1.5 MB
monarch® Gorionik WM-GS, S10-30 - Za specijalne primene
monarch® Gorionik WM-GS, S10-30 - Za specijalne primene
PDF • 11.1 MB
Monoblock-Gorionik u vertikalnoj verziji
Monoblock-Gorionik u vertikalnoj verziji
PDF • 2.1 MB
Weishaupt monarch® za rad na dva gasa
Weishaupt monarch® za rad na dva gasa
PDF • 1.3 MB
Merenje Upravljanje Regulacija
Merenje Upravljanje Regulacija
PDF • 1.7 MB
Optimizovanje postrojenja sa više kotlova
Optimizovanje postrojenja sa više kotlova
PDF • 2.6 MB

multiflam®

Patentirana Weishaupt multiflam®-tehnologija omogućava postizanje posebno niskih vrednosti emisija sagorevanja za velika postrojenja.

Jezgro čini poseban uređaj za mešanje koji pravi internu recirkulaciju dimnih gasova. Time se plamen pothlađuje i smanjuje se emisija azotnih oksida. Postignute vrednosti Nox su uporedive sa onima iz kompaktnog gorionika.

Dobar odnos cena-performanse: kotlovski dodatni uređaji, kao što je ekterna recirkulacija dimnih gasova, su neophodni samo za tržišno-specifične ultra-Low Nox zahteve.

Optimalno sagorevanje: Uređaj za mešanje deli Gorivo na različite dizne. Sagorevanje se odvija preko primartne dizne i koncentrično raspoređenih sekundarnih dizni. Primarni plamen proizvodi stabilan plamen koji obezbeđuje sigurnost u celom opsegu regulacije snage.

Velika svestranost: Opseg snage  različitih Weishaupt-gorionika in multiflam®-varijanti je od 100 kW do 23.000 kW.

Digitalna tehnika sagorevanja: Najmodernija tehnika upravlja dovodom goriva i vazduha i brine se o optimalnim vrednostima emisija.

Dug radni vek: U Weishaupt gorioničku tehniku su uložene godine iskustva i razvoja. Prilikom izrade se upotrebljavaju samo najbolji materijali.

Moderna goriva: Weishaupt uljni i kombinovani gorionici su generalno namenjeni za rad sa lož-uljemEL, lož-ulj EL sa udelom sumpora po DIN 51603-1 i za lož-ulje EL A Bio 10 po  DIN SPEC 51603-6 udelom biokomponenti do 10 %.


Recirkulacija dimnih gasova

Aktuelna serija Weishaupt monarch® gorionika WM20 do WM50 u 4LN-verzijiz adovoljava najviše svetske ekološke kriterijume. Verzija gorionika 4LN sadrži sastav za recirkulaciju dimnih gasova, čije su regulacione komponente integrisane u gorionik.

Recirkulacija dimnih gasova za gasovita goriva: Gasovita goriva gotovo uopšte ne sadrže sumpor, tako da se dimni gasovi sastoje prvenstveno od ugljen-dioksida (CO2), vodene pare (H2O) i azota (N2). To pozitivno utiče na recirkulaciju dimnih gasova, budući da ni pepeo, ni čađ ne mogu zaprljati sistem.

Specijalno prilagođena mešališta: Specijalno prilagođena mešališta u kombinaciji sa digitalnim programskim sklopom W-FM200 osiguravaju visoku stabilnost plamena i siguran rad.

Jedinica za doziranje: Kompaktna dozirna jedinica sastavljena od senzora temperature i klapne dimnih gasova sa servo-motorom. Oni su direktno pričvršćeni na usisniku za vazduh i odmah je omogućen kompletan test sistema. Ovo smanjuje potrebno angažovanje pri montaži i puštanju u rad.

Regulacija: Digitalna automatika W-FM200 u ARF verziji proširena je softverskim modulom koji u svim fazama rada osigurava temperaturnu regulaciju količine povrata dimnih gasova, što opet omogućava siguran hladni start, najvišu pogonsku sigurnost i poštovanje graničnih vrednosti za NOx emisiju.

Premix

Sa Weishaupt Premix-tehnikom se mogu postići vrednosti NOx- emisija ispod 30 mg/kWh

Princip: Postupak predmešanja na koji se nadovezuje površinsko sagorevanje je već duži niz godina standard u oblasti kondenzacionih uređaja male snage.  Zahvaljujući doslednom istraživačkom i razvojnom angažmanu koncerna Weishaupt, postupak je primenljiv i za uređaje veće snage. Rezultat su gorionici LowNOx sa Premix-Tehnikom (PLN-gorionici) i emisije manje od 30 mg/kWh NOx.

Novo mešalište: Kod površinskog sagorevanja od presudne važnosti je homogena mešavina gasa i vazduha. Stoga se ovde primenjije potpuno novo mešalište. Njegova ključna odlika je odvojeno vođenje gasa/vazduha koji se spajaju tek u plamenoj cevi. Ravnomerno mešanje nastaje isticanjem gasa preko gasnog razdelnika i rotacionog kretanjem vazduha za sagorevanje preko vrtložnog tela.

Sagorevanje: Mešavina gasa i vazduha koja nastaje pod pritiskom prodire kroz gusto tkanu metalnu tkaninu i sagoreva na njenoj površini. Tako nastaje laminarni plamen sa temperaturom plamena 1200°C koji sprečava termičko stvaranje azotnih oksida. NOx vrednosti ispod 30 mg/kWh sada su stvarnost i kod gorionika srednje snage.

Višenamenska primenljivost: Ključna prednost ove tehnologije su zahtevi u pogledu geometrije ložišta, koje može biti znatno manje nego kod uobičajenih kotlova.

Digitalni menadžer sagorevanja:  I u pogledu regulacionog područja PLN gorionici se mogu porediti sa gasnim gorionicima. Elektronski sistem kombinacije gasa i vazduha Weishaupt automatike W-FM50, W-FM 100 ili W-FM 200 omogućuje regulacioni opseg do 1:7.

Tražite Weishaupt servis u Vašoj blizini?

Ovde ćete naći Vašeg Weishaupt specijalistu
Pretraga

Da li želite da se lično posavetujete sa stručnjakom iz Weishaupt-a?