serbien sr Servis Leksikon stručnih izraza

Leksikon stručnih izraza

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Akumulator toplote

Tehnički uređaj (Rezervoar), koji efikasno čuva toplotu. Unutrašnja površina namenjena za kontakt sa vodom za piće, je prevučena emajlom - time je higijena tople vode optimalna. Energetski gubici su minimalni zbog izvanredne izolacije.

Apsorber

U solarnoj tehnici, pod terminom apsorber podrazumeva se premazom obložena metalna površina, koja pretvara sunčevo zračenje u toplotnu energiju. Miro-Therm® - premaz na Weishauptovim apsorberima (celokupna površina kolektora) ima veoma visoku efikasnost za pretvaranje.

Azotni oksidi

Emisije štetnih materija, koje mogu da izazovu „kisele kiše“ (emisije). Azotni oksidi obuhvataju gasovite okside azota. Označavaju se skraćenicom NOx, jer postoji više različitih oksidacionih stanja azota, a samim time i više različitih jedinjenja azota i kiseonika. Kod modernih grejnih kotlova i sistema gorionika, emisije azotnih oksida su značajno ispod propisanih graničnih vrednosti.

Tražite Weishaupt servis u Vašoj blizini?

Ovde ćete naći Vašeg Weishaupt specijalistu
Pretraga

Da li želite da se lično posavetujete sa stručnjakom iz Weishaupt-a?