Please select a page template in page properties.

Slikovna baza podataka. Pregled svih fotografija proizvoda i firme.

Pre upotrebe molimo uzeti u obzir.

Sva prava korišćenja slika, grafika i tekstova, a koji se u nastavku mogu slobodno preuzeti, su vlasništvo Max Weishaupt GmbH. Za korišćenje u naučnim i uredničkim tekstovima možete dobiti neisključivo, besplatno pravo korišćenja. U slučaju objavljivanja, objavljene slike moraju biti propraćene napomenom "Slika: Max Weishaupt GmbH".

Korišćenje slikovnog odnosno tekstualnog materijala u reklamne svrhe nije dopušteno bez izričite saglasnosti kompanije Max Weishaupt GmbH.

Kod objavljivanja u štampanim medijima molimo dostavu jednog primerka kopije, a kod objave u online medijima dostavu odgovarajućeg linka na niže navedenu e-mail adresu.

Max Weishaupt GmbH

Öffentlichkeitsarbeit

Max-Weishaupt-Straße 14

DE-88477 Schwendi

e-mail: vf@weishaupt.de

Up