Please select a page template in page properties.

Impressum

WEISHAUPT DOO BEOGRAD

Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Srbija

Telefon: +38111 3533 430
Telefax: +3811 3533 437
E-Mail: info@weishaupt.rs
Internet: www.weishaupt.rs

Uprava:
Igor Herman, univ. dipl. ing.

Kćerinska firma od

Max Weishaupt GmbH

Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi
Deutschland

Telefon: +49 7353 83-0
Telefax: +49 7353 83-358
E-Mail: info@weishaupt.de
Internet: www.weishaupt.de

EU komisija je pokrenula internet stranicu za online rešavanje sporova između preduzeća i potrošača, a možete joj pristupiti na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kompanija Weishaupt nije voljna niti obavezna učestvovati u postupku rešavanja spora pred arbitražnim odborom za rešavanje sporova potrošača.

 

Up