Please select a page template in page properties.

Različiti izvori energije, jedan zahtev: Pouzdan kvalitet.

Suprotno nekim prognozama, gas će i u dolazećim decenijama biti najvažnije gorivo na tržištu toplote. Samo uz primenu kondenzacione tehnike potrošnju gasa moguće je smanjiti za 30 % u odnosu na stare niskotemperaturne kotlove grejanja. Solarna termija može dodatno preuzeti 60 % zagrevanja potrošne vode. Dakle, rešenje za budućnost: visokoefikasna gasna kondenzaciona tehnika.

Maksimalna toplota iz vašeg goriva

Izvući maksimum iz Goriva  i pretvoriti u toplotu. To može kondenzaciona tehnika. Ova vrsta grejanja optimalno iskorištava takozvanu ogrevnu vrednost. Stariji sistemi, kao na primer niskotemperaturni kotlovi, koriste samo toplotu koja nastaje prilikom sagorevanja gasa (ogrevna vrednost). Nasuprot tome, kondenzaciona tehnika koristi toplotu kondenzacije dimnih gasova, koja dostiže i do 200 °C, umesto da ih odmah odvede kroz dimnjak. Na taj način se značajno povećava stepen iskorišćenja.

Gas kao gorivo. Dobro rešenje i u budućnosti.

Gasni kondenzacioni sistemi. Efikasni i štedljivi.

Weishaupt gasni kondenzacijski sistemi dostupni su u raznim razredima snage. Prikladni su za grejanje jedoporodičnih kuća, velikih višeporodičnih kuća, škola, bolnica ili industrijskih zgrada. Svi sistemi su efikasni, štedljivi i mogu se kombinovati sa solarnom termijom.

Gasni kondenzacioni sistemi. Efikasni i štedljivi.

Weishaupt gasni kondenzacijski sistemi dostupni su u raznim razredima snage. Prikladni su za grejanje jedoporodičnih kuća, velikih višeporodičnih kuća, škola, bolnica ili industrijskih zgrada. Svi sistemi su efikasni, štedljivi i mogu se kombinovati sa solarnom termijom.

Up