Please select a page template in page properties.

LowNOx gasni gorionik PLN (do 2.500 kW)

Svuda gde se zahtevaju najniže vrednosti emisije na raspolaganju je nova generacija PLN gorionika. PLN je skraćenica za Premix-LowNOx – sistem koji kombinuje predmešanje i površinsko sagorevanje.

Bitna prednost ovog sistema sagorevanja je u tome što su, pored uobičajenih kotlova, takođe moguća i ložišta znatno manjih dimenzija.

Kod površinskog sagorevanja presudna je homogena mešavina gasa i vazduha. Stoga se ovde koristi potpuno novo razvijeno mešalište. Značajno svojstvo je odvojeno vođenje gasa i vazduha, a oba medija se sjedinjuju tek u cevi za sagorevanje.

Mešavina gasa i vazduha pod pritiskom prodire kroz metalnu tkaninu sa sitnim okancima i sagoreva na njenoj površini. Tako nastali plameni tepih s temperaturama plamena ispod 1200 °C zaustavlja termičko stvaranje azotnog oksida. NOx vrednosti ispod 30 mg/kWh sada su stvarne takođe i u području snage do 2.500 kW.

PLN gorionici su takođe i u pogledu raspona regulacije na istom stepenu kao gasni gorionici s ventilatorom. Uz elektronski sistem povezivanja gasa i vazduha kod Weishaupt digitalnog programskog sklopa W-FM 50, W-FM 100 i W-FM 200 mogući su rasponi regulacije do 1: 7.

Up