Please select a page template in page properties.

Gasni gorionici u izvedbi LowNOx 4LN s recirkulacijom dimnih gasova (do 23.000 kW)

Aktualne serije Weishaupt monarch® gasnih gorionika WM, kao i industrijskih gorionika WKmono i WK u verziji LowNOx 4LN mogu ispuniti najstrože ekološke zahteve u celom svetu.

Verzija gorionika 4LN sadrži sistem recirkulacije dimnih gasova, čije su komponente regulacije integrisane u gorioniku. Posebno usklađena mešališta i digitalni programski sklop osiguravaju očuvanje dokazanih vrlina, kao što su pouzdano paljenje, visoka stabilnost plamena i sigurno ponašanje u radu.

Recirkulacija dimnih gasova (ARF) uzrokuje smanjenje udela kiseonika po m3 vazduha, povećanje brzine strujanja vazduha, kraće zadržavanje gasova sagorevanja u vrućoj reaktivnoj zoni, kao i sniženje temperature plamena.

Sve to ima za rezultat smanjenje NOx emisija. Kod recirkulacije dimnih gasova je presudno tačno doziranje količine dimnih gasova.<br/> Za to je najbolje opremljen Weishaupt digitalni programski sklop W-FM 200. Sa svega dva dodatna elementa - senzor temperature dimnih gasova i klapna dimnih gasova - uz pomoć softvera upravlja se strujom mase dimnih gasova, te se u svakom radnom stanju dovodi tačno potrebna količina.

Za količinu recirkulacije takođe je presudna i temperatura dimnih gasova. Ona utiče na gustoću dimnih gasova, a time i na transportu struje mase. Temperatura dimnih gasova kontinuirano se meri radi stabilnog ponašanja gorionika u radu i ravnomerno niskih NOx vrednosti. Rezultat kao korekcija automatski utiče na otvor klapne dimnih gasova. Softver digitalnog programskog sklopa W-FM 200, osim upravljanja ARF-klapnom, daje na raspolaganje i parametre koji dopuštaju dodatna prilagođenja.

Up