Please select a page template in page properties.

Hydroplus® sistem bunara

Kada se radi o toplotnim pumpama, najefikasniji izvor energije je podzemna voda.

Weishaupt toplotna pumpa voda/voda može dati do pet puta više toplotne energije u odnosu na upotrebljenu električnu energiju.<br/><br/> Preduslov za to je profesionalno izrađeni toplotni bunar, koji osigurava trajno iskorištavanje podzemne vode kao izvora toplote. Time se bavi Weishaupt kćerka firma BauGrund Süd. Ovo vodeće evropsko preduzeće za geotermalnu energiju takođe poseduje znanja i sposobnosti na području toplotnih bunara te može dati transparentnu i sigurnu ponudu.<br/><br/> Sistem hydroplus® firme BauGrund Süd u kombinaciji s Weishaupt toplotnom pumpom predstavlja sigurnu investiciju.<br/><br/> Firma Weishaupt je za razumljivo prenošenje stručnog znanja i poštenu upoređivanje ponuda razvila dva pomagala u argumentaciji, koja obrađuju najvažnija pitanja o korišćenju geotermalne energije. Ova praktična pomagala u prodaji – za zemne sonde i sisteme bunara – moguće je nabaviti preko Weishaupt podružnica.

Up