Please select a page template in page properties.

Efikasnost toplotnih pumpi u praktičnom radu

Za sve specijalizovane preduzetnike koji svoje krajnje kupce žele informisati o modernim toplotnim pumpama i s njima povezanim mogućnostima uštede, Weishaupt kao stručnjak za sisteme grejanja daje na raspolaganje zanimljivu brošuru

Koliko je neka toplotna pumpa zaista štedljiva, najbolje dokazuju nezavisna testiranja na terenu i merenja koja dokumentuju trenutni rad. U brošuri se informiše upravo o takvim testiranjima i merenjima za različite tipove toplotnih pumpi. Pri tom se ispituju različiti referentni objekti u praktičnom radu tokom dužeg razdoblja.<br/><br/> Fraunhofer Institut za solarne sisteme grejanja (ISE) kontinuirano obrađuje i nadzire sledeće podatke:

  • Proizvedena toplotna energija za grejanje i toplu vodu
  • Potrošnja struje toplotne pumpe
  • Mesečni i godišnji koef. rada

<br/> Stalno nadziranje mernih vrednosti pomaže u shvatanju potrošnje i ekonomičnosti – kod jednoporodičnih i višeporodničnih kuća, u novogradnji, kao i u postojećim objektima. U brošuri je predstavljeno ukupno 11 referentnih objekata s toplotnim pumpama vazduh/voda i zemlja/voda.<br/> <br/> Informativna brošura pod nazivom „Toplotne pumpe: pouzdanost i ekonomičnost“ dostupna je u PDF formatu u području „Servis“ na internet stranici www.weishaupt.de. Štampanu brošuru je takođe moguće naručiti direktno u firmi Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi, info@weishaupt.de, odnosno u nekoj od 28 Weishaupt podružnica u Nemačkoj.

Up