Please select a page template in page properties.

Weishaupt Eco rezervoari postižu razred efikasnosti A

Dodatno uz opsežni program rezervoara pitke vode, od maja 2016. godine Weishaupt ima u ponudi dodatne visokoefikasne rezervoare s oznakom energetskog razreda A, a koji su prema novim ErP smernicama uvršteni u najviši razred energetske efikasnosti.

Rezervoari pitke vode se ocenjuju preko svojih gubitaka spremnosti, dakle količine toplote koja se tokom vremena izgubi kod čuvanja.<br/> <br/> Novi Weishaupt rezervoari pitke vode WAS 140 Tower-Eco, WAS 150 Eco i WAS 200 Eco razvijeni su tako da su gubici spremnosti svedeni na minimum. Njihova optimizovana toplotna izolacija s vakuumskim izolacionim panelima i poliuretanskom penom zadržava energiju tamo gde ona pripada - u rezevoaru. Gubici spremnosti kod novih Eco spremnika kreću se između 0,84 i 0,99 kWh u 24 sata pa su stoga oko 40% ispod vrijednosti konvencionalno izolovanih rezervoara pitke vode.

Up