Please select a page template in page properties.

Premix LowNOx gasni gorionik WG 40 PLN

Novi gasni gorionik Weishaupt WG 40 PLN namenjen je za rad na zemni gas E/LL i tečni (TNG) gas B/P, a ima modulisanu snagu loženja od 60 - 700 kW. Gasni gorionik WG 40 PLN u serijskoj verziji je opremljen regulacijom broja obrtaja, kao i visokoefikasnim sinhronim motorom s permanentnim magnetima, čiji stepen efikasnosti nadmašuje sve trenutno važeće razrede efikasnosti za elektromotore.

Skraćenica PLN znači Premix LowNOx – sistem koji prethodno mešanje kombinuje s površinskim sagorevanjem. To osigurava homogenu mešavinu gasa i vazduha, kao i stabilno ponašanje kod paljenja. Kroz podešavanje udela O2 moguća je optimizacija vrednosti NOx  u kompletnom području snage. Značajna prednost ovog sistema sagorevanja je u tome što je, pored uobičajenih kotlova, takođe moguće koristiti i ložišta znatno manjih geometrija te se postižu vrednosti NOx  ispod 30 mg/kWh. Osim toga, gorionik radi izuzetno tiho.

Kao i svi Weishaupt gorionici, i WG 40 PLN takođe ima digitalni Menadžer sagorevanja. Bitne funkcije, kao što su dovod goriva i vazduha, regulacija protoka vazduha i nadziranje plamena, s digitalnom preciznošću registruje i reguliše u praksi dokazani digitalni Menadžer sagorevanja W-FM 25. Cilj je optimizacija radnih procesa, postizanje maksimalno moguće ekonomičnosti i smanjenje emisija na najmanju moguću meru. Daljinsko upravljanje, daljinska dijagnostika i daljinsko nadziranje postrojenja pri tome se podrazumevaju. To znatno povećava sigurnost i  komfor pri korišćenju.

 

Up