Please select a page template in page properties.

Gasni kondenzacioni kotao WTC-GW 25-B Verzija K-35P

Posle uspešnog lansiranja na tržište nove generacije naših gasnih kondenzacionih kotlova Thermo Condens WTC u 2017 godini, sada Weishaupt dodaje još novih uređaja u svoj proizvodni program.

Novi zidni gasni kondenzacioni kotao WTC-GW 25-B u verziji K-35P ima modulisani gorionik opsega snage 3 do 24 kW odnosno do 29 kW u pripremi sanitarne tople vode, pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika, kao i Power-bojler zapremine 35 litara, od nerđajućeg čelika.

Jednostavnost i preglednost pri ugradnji, puštanju u rad, korišćenju i održavanju, kao i najviša efikasnost: To su bili glavni prioriteti u razvoju novog gasnog konenzacionog uređaja WTC-GW 25-B K-35P. Ova nova varijanta uređaja sa malim rezervoarom je idealna za primenu u ograničenim prostorima u stanovima ili kućama za jednu porodicu.

Visok kvalitet novog uređaja započinje već sa kućištem. Zahvaljujući visokokvalitetnom sklopu za vešanje i nivelisanje, bojler sanitarne tople vode i kondenzacioni kotao se mogu u najkraćem vremenu dovesti tačno u horizontalu. Zadnji zid sa kanalicom za kablove omogućava jednostavno, jasno ožičenje, a zakošeni poklopac uređaja optimalnu pristupačnost. Elektronika (desno)  je otporna na prskanje i odvojena je od hidraulike i mehanike (levo).

Telo kotla je izmenjivač toplote visokih performansi napravljen od kvalitetne visokovredne legure aluminijuma/silicijuma, liveno u peščanom kalupu. Karakteriše ga visoka toplotna provodnost, efikasnost, robusnost i izdržljivost. Veliki otvori za čišćenje omogućavaju lako održavanje uređaja.

Multifunkcionalni senzor VPT2, serijski ugrađen u kotao, neprkidno meri i nadgleda zapreminski protok u litrima na sat. Zajedno sa dva temperaturna senzora u polazu i povratu, može se evidentirati trenutni izlaz količine toplote. Pored toga se meri i pritisak u grejnom sistemu, i ukoliko je ta vrednost blizu granične vrednosti šalje se upozorenje.

Samokalibrirajući Weishaupt SCOT-Sistem (Safety Combustion Technology) osigurava optimalan kvalitet sagorevanja, čak i pri različitim sastavima gasovitog goriva. Donja granica modulacije novog uređaja smanjuje se na 3,2 kW (pri 50/30 °C).

Moguće konfiguracije sistema na osnovu povezanih komponenti su ograničene pomoću asistenta za puštanje u rad. Preostaje još samo da se odabere odgovarajući hidraulički sistem. Tada se automatski podešavaju svi parametri i preklopni izlazi. Ovo olakšava puštanje u rad, štedi vreme, povećava funkcionalnost sistema i sprečava greške u podešavanju.

Modularni sistem za upravljanje energijom (WEM) kompanije Weishaupt može se univerzalno koristiti i može se proširiti - čak i sa složenim sistemima. Na ovaj način, do 24 kruga grejanja, solarni sistem sa puferskim kao i kaskadnim upravljanjem mogu biti integrisani  pod jednim regulatorom.

Zahvaljujući standardnom LAN-interfejsu i Weishaupt Energie-Management-Portalu, novim gasnim kondenzacionim uređajem se  može lako i sigurno upravljati i nadgledati putem Interneta pomoću računara, pametnog telefona ili tableta. Krajnji kupac u svakom trenutku ima pristup najvažnijim sistemskim podacima  putem intuitivne aplikacije u modernom Flat-Design, gde može menjati npr programe grejanja ili temperature.

WEM-Portal nudi montažerima grejanja:

 • Potpuni pristup korisničkom i stručnjačkom meniju sa svim parametrima kao na sistemskom uređaju
 • Daljinski nadzor i upravljanje svim odobrenim sistemima
 • Obaveštenje E-Mail-om o predstojećem održavanju, upozorenju ili poruci o grešci
 • Prikaz energetskog bilansa odnosno potrošnje
 • Snimanje izabranih parametara sistema

Zahvaljujući odgovarajućim i visokokvalitetnim izolovanim instalacionim setovima, veza između kondenzacionog kotla i rezervoara za skladištenje vode za piće je brza i laka. Standardno isporučivi poklopac takođe poboljšava izgled. Sve sistemske komponente su lako dostupne i dolaze od jednog isporučioca.

Termički izolovan 35-litarski Power-bojler od nerđajućeg čelika (redno spojeni rezervoari 2 × 17,5 litara) ima priključke za toplu vodu, hladnu vodu i recirkulaciju (opciono). U kondenzacionom uređaju je ugrađen pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika sa toplotnom izolacijom, kao i pumpa za punjenje bojlera sanitarne tople vode (klasa energetske efikasosti A).

Paralelna upotreba zapremine pufera slojevitog rezervoara STV i pločastog izmenjivača toplote obezbeđuje visok kapacitet točenja, precizno regulisane izlazne temperature i vrlo dobru higijenu vode za piće. Korišćenje kondenzacije je takođe moguće i prilikom punjenja tople vode.

Ukratko o prednostima:

Profesionalno kućište uređaja

 • Kvalitetno vešanje uređaja sa sistemom za nivelaciju i prolaskom kablova kroz zadnji zid
 • Poklopac uređaja u obliku trougla (optimalan pristup)
 • Odvajanje elektronike od sistema izmenjivača toplote            

Elektronska regulacija sagorevanja (SCOT-Sistem) serijski

 • Veliki opseg modulacije
 • Kratko vreme puštanja u rad
 • Konstantan kvalitet sagorevanja i pri promenljivom kvalitetu gasa
 • Tihi rad sa dodatnim prigušivačem na usisu

Visoka serijska oprema

 • Visokoefikasni sistem izmenjivača toplote od aluminijum/silicijum odlivka u peščanom kalupu
 • Kompletna senzorika

Weishaupt Energie Management WEM

 • Sistemski uređaj sa ekranom u boji
 • LAN-interfejs za Internet vezu
 • Profesionalni kablovski priključci sa konektorima u boji
 • Asistent za puštanje u rad
 • LED-Funkcijska traka za brzu kontrolu sistema

Topla voda preko bojlera pitke vode WAS 35 Power

 • Visok kapacitet potrošnje sanitarne tople vode (Profil opterećenja XL)
 • Veoma kompaktna, efikasna toplotna izolacija (Energetska klasa A)
 • Veoma dobra higijena vode
Up