Please select a page template in page properties.

Kombinovani rezervoar WKS 300/100 LE #4

Novi Weishaupt kombinovani rezervoar WKS 300/100 LE #4 kombinuje bojler sanitarne tople vode (300 l), bafer (100 l) kao i regulacionu tehniku, u jednom kompaktnom kućištu.

Ovaj model kombinovanog rezervoara po hidraulici, snazi i regulacionoj tehnici odgovara monoblok toplotnim pumpama vazduh-voda Weishaupt Aeroblock® WAB 8 i WAB 11.

To značajno smanjuje readove na intalaciji i montaži. Ne samo da se štedi vreme, već i prostor. Novi kombinovani rezervoar WKS zauzima samo 0,54 m2 podne površine. Toplotne pumpe mogu imati priključke sa leve ili sa desne strane. To čini postavljanje vrlo fleksibilnim.

Opcionalno je moguć priključak cirkulacionog voda kao i površinsko hlađenje bez pada temperature ispod tačke rose. Integrisana je visokoefikasna cirkulaciona pumpa za grejanje, tiho hlađenje i toplu vodu. Dodatno je ugrađen 3-stepeni cevni grejač (3 x 2,3 kW) i popuno zaptiveni 3-kraki preklopni ventil za grejanje i toplu vodu. Kompozitna toplotna izolacija (vakuumska izolacija) rezervoara i toplotna izolacija svih pojedinačnih komponenti osiguravaju minimalne gubitke toplote.

Integrisani regulator toplotne pumpe WAB je opremljen programatorskom jedinicom sa ekranom u boji i intuitivnim konceptom (okreni+pritisni), kao i LED-svetlosnom trakom za prikaz statusa. U serijskoj opremi je i LAN-interfejs, hlađenje, kalorimetar i regulacija grejnog kruga, sanitarne tople vode i recirkulacije. Profesionalni kablovski priključak osigurava jednostavno spajanje, a odvajanje elektronike od sklopova za dovod vode osigurava visoku radnu pouzdanost.

Rezultat je savršeno koordiniran i vizuelno uredan sistem. Sa ovim rešenjem spremnim za montažu, sistemi toplotnih pumpi se mogu brzo planirati i jednostavno instalirati.

Up