Please select a page template in page properties.

Znanje je zanat

Weishaupt grupa na ISH Energy 2023 Frankfurt

Sa oko 4.100 zaposlenih Weishaupt Grupa je  jedna od vodećih kompanija za toplotne pumpe, solare, gorionike, kondenzacionu tehnologiju, geotermalnu energiju i automatizaciju zgrada.

Kompanija, osnovana 1932., je sada organizovana kao holding: Weishaupt Grupa je kombinovana od tri kompanije pod jednim krovom, koje su aktivne u oblasti Energetske-Tehnike (Weishaupt), Energetske-Proizvodnje (BauGrund Süd) i Energetskog-Menadžmenta (Neuberger Gebäudeautomation).

U okviru vodećeg međunarodnog sajma ISH Energy 2023 u Frankfurtu, Weishaupt Grupa će na štandu od 2600 m2 u Hali 12 predstaviti široku paletu proizvoda i usluga za posetioce pod motom  „Znanje je zanat“. Sledeće oblasti prizvoda iz tri Weishaupt poslovna područja biće detaljno izložene:
 

Energetska-Tehnika:

 • visokoefikasne i kompaktne Monoblok toplotne pumpe za izvore energije vazduh, zemlja, voda (do 180 kW)
 • Biblock®- i Split toplotne pumpe (do 20 kW, u kaskadi do 100 kW)
 • Hybridni sistemi toplotne pumpe/kondenzacioni uređaj
 • Solarni sistemi, solarne komponente, rezervoari za pitku vodu, kombi- i akumulatori toplote kao i stanice za pitku vodu-, punjenje, cirkulaciju i stambene stanice
 • Zidni gasni kondenzacioni sistemi od 2 do 800 kW (u kaskadi) sa odgovarajućim komponentama
 • Podni gasni kondenzacioni kotlovi od 2 do 2.480 kW (u kaskadi) sa odgovarajućim komponentama
 • Podni uljni kondenzacioni kotlovi (do 45 kW) sa odgovarajućim komponentama
 • Sistemi za regulaciju i daljinsko upravljanje
 • Gasni-, uljni- i kombinovani gorionici (do 32.000 kW) sa digitalnim menadžmentom sagrevanja, takođe za simultani rad i korišćenje biogenih goriva
 • Širok raspon usluga za izvođače radova na grejanju i inženjerske biroe u savetovanju, planiranju/planiranju projekta, naručivanju, isporuci, montaži/puštanju u pogon i korisničkoj služb 

Energetska-Proizvodnja:

 • Zemaljske sonde
 • Geotermalni bunari
 • Geotermalne mreže
 • Istraživanja terena

Energetski-Menadžment:

 • Tehnologija upravljanja zgradama i automatizacija zgrada
Up