Please select a page template in page properties.

Premix LowNOx gasni gorionik WG 40 PLN

Weishaupt gasni gorionik WG 40 PLN je namenjen za korišćenje prirodnog gasa i tečnog naftnog gasa B/P i nudi modulisani opseg snage od 60 do 700 kW.

WG 40 PLN je standardno opremljen regulacijom broja obrtaja ventilatora i visoko efikasnim sinhronim motorom s trajnim magnetom, čija efikasnost premašuje sve trenutno važeće klase efikasnosti za elektromotore.
PLN je skraćenica za Premix LowNOx - sistem koji kombinuje prethodno mešanje s površinskim sagorevanjem. To osigurava homogenu smešu gasa i vazduha i pouzdano ponašanje paljenja. Podešavanjem sadržaja O2 moguća je optimizacija NOx u celom rasponu opterećenja. Glavna prednost ovog sistema sagorevanja je što se osim klasičnih kotlova mogu ložiti i ložišta znatno manjih geometrija. Postižu se vrednosti NOx do 20 mg/kWh. Osim toga, gorionik radi izuzetno tiho.
Kao i svi Weishaupt gorionici, WG 40 PLN je takođe opremljen digitalnim programom za upravljanje sagorevanjem. Sve bitne funkcije kao što su snabdevanje gorivom i vazduhom kao i nadzor plamena, kontrola brzine snimaju se i kontrolišu s digitalnom preciznošću. Cilj je optimizovati operativne procese, maksimizirati profitabilnost i minimizovati emisije.

Up