Please select a page template in page properties.

Topla voda u bilo koje doba. Kroz kontrolisanu cirkulaciju.

Weishaupt Recirkulaciona stanica

Higijena i sigurnost na prvom mestu. Kod centralnog zagrevanja potrošne vode u velikim postrojenjima iz higijenskih razloga mora biti ugrađen sistem za recirkulaciju tople vode.

Takođe je iz razloga efikasnosti preporučljivo, kod velikih toplotnih gubitaka cirkulacije, sistem recirkulacije snabdevati energijom van akumulatora energije.

Kod Weishaupt cirkulacione stanice topla voda stalno cirkuliše u sistemu te je stoga topla voda zahtevane temperature uvek na raspolaganju. Pored toga, proverama temperature izbegava se stvaranje klica u sistemu vodova, kao i nepotrebni gubici energije.

Informativni materijal. Detaljno, opširno, zanimljivo.

Informationsmaterial Magazin

Servisne firme za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Servisne firme za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Podružnice za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Molimo odaberite mesto.

Koristi moju lokaciju
Back
Rezultati pretraživanja Rezultat pretraživanja Nema rezultata
Rezultati se učitavaju

Pronađite svoju nadležnu podružnicu:

Up