Please select a page template in page properties.

Uz pomoć Sunca zagrevanje potrošne vode.

Weishaupt Solarni rezervoar

Opsežan program Weishaupt solarnih rezervoara odgovarajući rezervoar za svako kolektorsko polje. Takođe je moguća i solarna podrška zagrevanju potrošne vode i grejanju u jednom rezervoaru.

Prednosti uređaja
Higijena

Osim izuzetno visoke efikasnosti po pitanju snabdevanja toplom vodom, toplotne izolacije i kvaliteta obrade, važnu ulogu imaju i čistoća i higijena. Stoga su sve površine koje su u kontaktu s pitkom vodom obložene visokokvalitetnim emajlom ili su izrađene od plemenitog čelika.

Visokoefikasna izolacija

Zahvaljujući odličnoj toplotnoj zaštiti, koju osigurava kompozitna toplotna izolacija od vakuumskih izolacionih panela i visokokvalitetne tvrde PU pene, toplotni gubici su svedeni na minimum. Efikasnost je, naravno, povećana do maksimuma.

Dugovečnost

Budući da u ovom uređaju nisu ugrađeni nikakvi mehanički elementi, garantovana je dugogodišnja sigurnost u radu.

Obnovljivi izvori energije
Energija sunca

Pored zagrejača vode (bojlera), koji se klasično snabdevaju preko sistema grejanja, postoje izvedbe koje dodatno omogućuju snabdevanje solarno proizvedenom toplotom. Za sistem solarnih kolektora za zagrevanje potrošne vode potreban je, na primer, posebni bivalentni sistem rezervoara. Weishaupt AquaSol ima dva izmenjivača toplote. Pri tome se donji napaja solarnom energijom, a gornji se snabdeva preko sistema grejanja, ako na raspolaganju nema dovoljno sunčeve toplote.

Ako je pored zagrevanja pitke vode takođe potrebna i solarna podrška radu grejanja, potreban je rezervoar energije velike zapremine. Inovativni Weishaupt rezervoar energije (WES) zbog svoje izvrsne toplotne izolacije čuva energiju dobijenu solarnim putem, osigurava idealnu raspodelu toplote, a osim toga, omogućava higijenski uzornu efikasnost zagrevanja vode.

Proizvodi
Weishaupt Aqua rezervoar WAS Sol

To je bivalentni rezervoar za solarno zagrevanje potrošne vode. Bivalentni znači da vodu zagrevaju dve grejne spirale. Donja spirala je povezana sa solarnim krugom, a gornja sa sistemom grejanja. Ako sunčeva toplota nije dovoljna za zagrevanje vode, automatski se uključuje sistem grejanja.

Weishaupt rezervoar energije WES Combi

Weishaupt rezervoari energije WES izuzetno efikasno organizuju i raspoređuju toplotu dobijenu iz različitih izvora energije (gasni ili uljni kondenzacioni sistemi, toplotne pumpe, solarni kolektori, kotlovi na čvrsta Goriva  ili kamini). Osim toga, kroz prigušenje strujanja se osigurava trajno zadržavanje idealne temperaturne slojevitosti unutar rezervoara. Odvođenje toplote takođe se izvodi prema načelu ekonomičnosti, prvo se koristi solarno dobijena energija. Izvedba Combi je rezervoar energije s integrisanim izmenjivačima toplote za pitku vodu i solarnim izmenjivačima toplote.

Weishaupt akumulator energije WES Sol

Preko generatora toplote bilo koje vrste rezervoar se puni energijom - prvo solarnom termijom. Stub za raspodelu toplote koristi fizička svojstva dizanja toplote i, u zavisnosti o postojećim temperaturama, raspoređuje slojeve energije uvek na odgovarajuću visinu rezervoara. Energija spremljena u obliku toplote može se koristiti za grejanje stambenog prostora.

... Eco

"Eco" izvedba serije rezervoara odlikuje se povećanom energetskom efikasnošću: zahvaljujući kompozitnoj izolaciji s vakuumskim izolacionim panelima i tvrdoj PU peni, toplota se duže održava. 

Informativni materijal. Detaljno, opširno, zanimljivo.

Informationsmaterial Magazin

Oznaka efikasnosti sistema grejanja. Pomoć u donošenju odluke.

Oznake efikasnosti viđamo na hladnjacima, mašinama za pranje rublja i televizorima. ErP etiketa proizvoda, zajedno s tehničkim parametrima za sisteme grejanja, predstavlja pomoć u donošenju odluke pri kupovini grejanja.

Effizienzlabel Heizsysteme

Solarni rezervoar

Model

Nazivna zapremina
Klasa efikasnosti
Spektar oznaka - pitka voda

Širina
Dubina
Visina

Prečnik
Visina potrebna za manipulaciju

Težina
Model

Nazivna zapremina
Klasa efikasnosti
Spektar oznaka - pitka voda

Širina
Dubina
Visina

Prečnik
Visina potrebna za manipulaciju

Težina
WAS 310 Sol/Eco/A

311,9 l
A
A+ - F

1 344,0 mm

748 mm
1 512 mm

143,000 kg
WASol 310-2

312,2 l
C
A+ - F

1 344,0 mm

733 mm
1 512 mm

146,000 kg
WASol 400-WP

410,6 l
B
A+ - F

1 726,0 mm

733 mm
1 857 mm

210,000 kg
WAS 410 Sol/Eco/A

415,8 l
A
A+ - F

1 726,0 mm

748 mm
1 857 mm

176,000 kg
WASol 410-2

416,2 l
C
A+ - F

1 726,0 mm

733 mm
1 857 mm

179,000 kg
WAS 510 Sol/Eco/A

470,6 l
A
A+ - F

1 935,0 mm

748 mm
2 050 mm

186,000 kg
WASol 510-2

470,6 l
C
A+ - F

1 935,0 mm

733 mm
2 050 mm

189,000 kg
WES660-A-S

652,0 l
A+ - F

2 000,0 mm


163,000 kg
WES 660 Sol/Eco/A

652,0 l
A
A+ - F

2 000,0 mm


163,000 kg
WES660-A-C

652,0 l
C
A+ - F

2 000,0 mm


187,000 kg
WES 660 Combi/Eco/A

652,0 l
A
A+ - F

2 000,0 mm


187,000 kg
WAS 800 Sol/C

793,1 l
C
A+ - F

1 990,0 mm

990 mm
1 960 mm

256,000 kg
WES910-A-S

903,0 l
C
A+ - F

2 150,0 mm

2 125 mm

189,000 kg
WES 910 Sol/Eco/A

903,0 l
A
A+ - F

2 150,0 mm


189,000 kg
WES910-A-C

903,0 l
C
A+ - F

2 150,0 mm

2 125 mm

212,000 kg
WES 910 Combi/Eco/A

903,0 l
A
A+ - F

2 150,0 mm

1 090 mm
2 125 mm

212,000 kg
WAS 1000 Sol/C

956,4 l
C
A+ - F

2 340,0 mm

990 mm
2 300 mm

309,000 kg

Solarni rezervoar Topla voda dobijena od Sunca.

Solarni kolektori mogu se, dodatno uz postojeći sistem grejanja, koristiti za zagrevanje potrošne vode. Kako bi oboje funkcioniralo, voda se zagreva u solarnim rezervoarima.

Servisne firme za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Servisne firme za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Podružnice za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Molimo odaberite mesto.

Koristi moju lokaciju
Back
Rezultati pretraživanja Rezultat pretraživanja Nema rezultata
Rezultati se učitavaju

Pronađite svoju nadležnu podružnicu:

Up