Please select a page template in page properties.

Obnovljivo grejanje. Sa snagom Sunca.

Weishaupt velika solarna postrojenja WTS-F2.

Serija WTS-F2 odlično odgovara i za objekte s velikom potrošnjom tople vode, kao što su npr. hoteli, sportski kompleksi, višeporodične kuće, domovi za starije itd., a takođe i za solarne sisteme koji služe kao podrška grejanju.

Ušteda energije
Visoka energetska efikasnost

Mirotherm višeslojni površinski premaz, osim direktnog sunčevog zračenja, za dobijanje toplote takođe koristi i difuzno zračenje.

Prednosti uređaja
Stabilno i otporno na vremenske uticaje

Impresivno veliku stabilnost osigurava zavareni aluminijski okvir, otporan na vremenske uticaje, u kombinaciji sa savijenim aluminijskim zadnjim zidom i trajnoelastično zalepljenim solarnim staklom.

Sigurno u pogledu temperaturnih uticaja

U letnjim mesecima se razvijaju relativno visoke temperature u sistemu, posebno u velikim kolektorskim poljima. Stoga kompanija Weishaupt koristi posebne kompenzatore kod spajanja kolektora, kako bi se izjednačile dilatacije materijala uzrokovane uticajima temperature.

Instaliranje
Višestruka primena

Šine s mogućnošću nivelisanja i pomična krovna sidra omogućuju prilagođenje solarnog polja najrazličitijim podlogama, oblicima krova i formatima crepa.

Promišljena hidraulika

Integrisani hidraulični zbirni vodovi omogućuju hidrauličko povezivanje do deset kolektora u jednom redu.

Informativni materijal. Detaljno, opširno, zanimljivo.

Informationsmaterial Magazin

Weishaupt velika solarna postrojenja

Model

Bruto površina
Širina
Dužina
Visina
Težina

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
Model

Bruto površina
Širina
Dužina
Visina
Težina

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
WTS-F2 K5

2,51
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

WTS-F2 K6

2,51
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

Vaša pitanja.Naši odgovorina temu Solar.

Da li postoje programi subvencionisanja solarne toplotne energije?

Promocija solarne toplotne energije je raznolika. Termalni solarni kolektorski sistemi se finansiraju u mnogim državama. Na primer, u Nemačkoj, putem programa podsticaja tržišta Saveznog zavoda za ekonomiju i kontrolu izvoza (BAfA). Za više informacija pogledajte https://www.bafa.de.

Solarni termalni sistem može se finansirati kreditom KfV po niskom kamatom u programu 167 "Energetski efikasna obnova - dopunski zajam". Za pretvaranje sistema grejanja u obnovljivu energiju postoji do 50.000 evra po stambenoj jedinici. program se takođe može kombinovati sa finansiranjem BAfA. Treba napomenuti, međutim, da se takođe mora podneti zahtev za finansiranje KfV-a pre instaliranja solarnog sistema. Više informacija na https://www.kfw.de.

Kako se Weishaupt solarni sistem najbolje koristi?

Postoje dva različit načina korišćenja Weishaupt solarnih sistema.

  1. Za podršku pripreme sanitarne tople vode: Za dobar solarni prinos optimalna je orjentacija površine kolektora prema jugu sa nagibom od 45°. Ovi zahtevi se mogu ispunuti samo u retkim slučajevima. Odstupanja se nadoknađuju povećanjem površine kolektora.
  2. Za podršku grejanju: Za solarni sistem sa dodatnom podrškom za grejanje. veličina kolektorskog polja i akumulacioni rezervoar moraju se posebno planirati. Potreba za toplotom je veća, pa su i kolektorsko polje i akumulacioni rezervoar dimenzionisani veći. To rezultira solarnim pokrivanjem za grejanje i toplu vodu do 30%, što znači da se i troškovi mogu smanjiti do 30%.

Servisne firme za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Servisne firme za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Podružnice za Weishaupt proizvode. Brzo pretraživanje.

Molimo odaberite mesto.

Koristi moju lokaciju
Back
Rezultati pretraživanja Rezultat pretraživanja Nema rezultata
Rezultati se učitavaju

Pronađite svoju nadležnu podružnicu:

Up