Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Ekspanzioni ventil

Sklop u okviru toplotne pumpe. S jedne strane, ekspanzioni ventil snižava pritisak, a time i temperaturu rashladnog sredstva, tako da može apsorbovati toplotu u isparivaču; s druge strane, reguliše zapreminski protok tako da u Isparivač  stigne samo onoliko rashladnog sredstva koliko može ispariti.

Up