Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Kotao

Tehnički uređaj koji prenosi toplotu sagorevanja na vodu za grejanje. Weishauptovi kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum zahvaljujući efikasnim izmenjivačima toplote i odličnoj toplotnoj izolaciji.

Up