Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Temperatura polaza

Temperatura vode za grejanje koja teče u radijator. Po pravilu, temperatura polaza za grejanje radijatora je do 70 ° C (za podno grejanje do 40 ° C). Temperatura je toliko visoka samo kad je napolju hladno. Ako spoljna temperatura poraste, temperatura polaza se smanjuje.

Up