Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Generator toplote

Tehnički uređaj koji generiše toplotu i prenosi je na grejnu vodu. Smanjuje gubitke energije na minimum zahvaljujući efikasnim izmenjivačima toplote i odličnoj toplotnoj izolaciji (sistem kondenzacije).

Up