Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Izmenjivač toplote

Tehnički uređaj koji prenosi toplotu sagorevanja na vodu za grejanje. Izmenjivač toplote je glavna komponenta u kotlu / generatoru toplote i presudan je za efikasnost.

Up