Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Vodena para

Tokom sagorevanja, vodena para se u početku stvara od vodonika i kiseonika usled visokih temperatura. Energija se isporučuje za stvaranje vodene pare. Ova energija se može povratiti kondenzacijom.

Up