Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Goriva

Lož ulje, prirodni gas, tečni gas, biogas itd. se koriste kao goriva i u osnovi su ugljovodonični lanci. Njihov energetski sadržaj je dostupan tokom sagorevanja sa vazduhom.

Up