Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Toplotna moć

Označava količinu toplote koja se oslobađa kada je jedan kubni metar gasa (normalno stanje) ili kilogram lož ulja potpuno sagoreo ako je voda proizvedena tokom sagorevanja tečna. To je dato u jedinicama kWh/m<sup>3</sup> ili kWh/kg i skraćeno se obeležava kao Toplotna moć  Hs.

Up