Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Z

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednim redom.

Kondenzacioni sistem

Kondenzacioni kotlovi predstavljaju vrh asortimana tehnologije grejanja za privatna domaćinstva - visoka energetska efikasnost, niske Emisije  zagađivača, uprkos razumnim troškovima kupovine i dobro dokazana tehnologija. Kondenzacioni kotlovi regulišu svoju toplotu u zavisnosti od potrebe za toplotom preko spoljne temperature, a takođe koriste i toplotu produkata sagorevanja koja se gubi kroz dimnjak u drugim sistemima. Ovo stvara kondenzaciju u kondenzacionom kotlu. Zbog toga su ugrađeni materijali za razmenu toplote otporni na koroziju. Efikasnost takvih sistema kondenzacije praktično je dostigla teorijski maksimum - gorivo se optimalno koristi.

Up