Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Efekat staklene bašte

Zagrevanje zemljine površine usled geotermalnih promena. Ugljen-dioksid je ovde glavni uzrok. Uštedom energije i smanjenjem potrošnje Goriva  mogu se smanjiti Emisije  CO2  (ugljen-dioksid i Emisije ).

Ekran

Digitalni prikaz na upravljačkom uređaju. Obično se LCD (Liquid Crystal Display) koriste za prikaz informacija na posebno jasan i sveobuhvatan način.

Ekspanzioni ventil

Sklop u okviru toplotne pumpe. S jedne strane, Ekspanzioni ventil  snižava pritisak, a time i temperaturu rashladnog sredstva, tako da može apsorbovati toplotu u isparivaču; s druge strane, reguliše zapreminski protok tako da u Isparivač  stigne samo onoliko rashladnog sredstva koliko može ispariti.

Emisije

Kolektivni izraz za zagađivače štetne po životnu sredinu koji su svedeni na minimum doslednim daljim razvojem tehnologije gorionika - Weishaupt je svetski lider na tržištu gorionika. Konkretno, emisija azotnih oksida (jedan od uzroka kiselih kiša) drastično je smanjena poslednjih godina.

Energetski bilans

Razmatranje isporučene energije u poređenju / odnosu prema iskorišćenoj i proizvedenoj energiji. Na osnovu ovog se može deklarisati o ekonomskoj efikasnost.

Energetski gubitak

Izgubljena energija. Razmatra se razlika između isporučene energije i energije koja se troši (koristi). Savremeni sistemi grejanja kompanije Weishaupt smanjuju gubitke energije na minimum zahvaljujući efikasnim izmenjivačima toplote i odličnoj toplotnoj izolaciji.

Energetski resursi

Razlikuju se konačni Izvori energije , s jedne strane, koji su dostupni samo u ograničenoj meri, poput nafte ili gasa, i zbog toga ih treba izuzetno štedljivo koristiti, i stalno obnovljivi Izvori energije  poput sunca, vetra ili vodene energije (obnovljivi Izvori energije ). Uprkos velikom napretku, ovi resursi će dugoročno moći da pokriju samo mali deo naših energetskih potreba - na ekonomski opravdan način i u značajnoj meri.

Up