Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Kompenzatorska posuda

Zapremina tečnosti se povećava sa porastom temperature, a smanjuje se smanjenjem temperature. To znači da se pritisak zatvorene tečnosti može vrlo naglo povećati čak i uz neznatno povećanje temperature. Bez dodatnih mera poput posuda za izjednačenje pritiska ovo povećanje pritiska može dovesti do uništenja cevi i drugih komponenata.

Kompresor

Kompresor  u toplotnoj pumpi podiže pritisak rashladnog sredstva. Na taj način se postiže nivo temperature potreban za grejanje.

Kondenzacija

Ako se dimni gas ohladi ispod određenog temperaturnog praga, para koju sadrži postaje kondenzovana voda. Energija generisana tokom ove konverzije - Toplota kondenzacije  - može se koristiti.

Kondenzacioni sistem

Kondenzacioni kotlovi predstavljaju vrh asortimana tehnologije grejanja za privatna domaćinstva - visoka energetska efikasnost, niske Emisije  zagađivača, uprkos razumnim troškovima kupovine i dobro dokazana tehnologija. Kondenzacioni kotlovi regulišu svoju toplotu u zavisnosti od potrebe za toplotom preko spoljne temperature, a takođe koriste i toplotu produkata sagorevanja koja se gubi kroz dimnjak u drugim sistemima. Ovo stvara kondenzaciju u kondenzacionom kotlu. Zbog toga su ugrađeni materijali za razmenu toplote otporni na koroziju. Efikasnost takvih sistema kondenzacije praktično je dostigla teorijski maksimum - gorivo se optimalno koristi.

Kondenzator

Kondenzator  je Izmenjivač toplote  u toplotnoj pumpi. Tečno sredstvo hladi ispuštanjem energije u sistem grejanja.

Konvekcija

Transport energije kroz pokretni medijum (vazduh, voda, Gasovi sagorevanja ). Ovaj termin se vrlo često koristi u vezi sa radijatorima. Sobni vazduh se kreće duž tople površine radijatora. Ovo kretanje prenosi toplotnu energiju.

Kotao

Tehnički uređaj koji prenosi toplotu sagorevanja na vodu za grejanje. Weishauptovi kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum zahvaljujući efikasnim izmenjivačima toplote i odličnoj toplotnoj izolaciji.

Kotao za grejanje

Tehnički uređaj koji prenosi toplotu sagorevanja na vodu za grejanje. Weishauptovi kotlovi novije generacije smanjuju gubitke energije na minimum zahvaljujući efikasnim izmenjivačima toplote i odličnoj toplotnoj izolaciji.

Kriva grejanja

Temperatura kotla se podešava u odnosu na spoljnu temperaturu preko krive grejanja (ili temperaturne krive). Niska spoljna temperatura rezultira visokom temperaturom kotla. Podešavanje krive grejanja je veoma važno za efikasan rad grejanja i precizno se kontroliše tokom održavanja.

Up