Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Menadžer sagorevanja

Podrška sledu funkcija u sagorevanju savremenom mikroprocesorskom tehnologijom. Mnogo je dodatnih prednosti za korisnika. Servisni tehničari takođe mogu svoj posao obavljati brže i fokusirani na cilj (tehnologija digitalnih gorionika).

Mešalište

Mehaničke komponente ispred gorionika koje garantuju optimalnu pripremu smeše Goriva  i vazduha za sagorevanje.

Mešni ventil

Topla i hladna voda se mešaju preko mešnog ventila i regulišu na željenu temperaturu.

Motor gorionika

Snabdeva se električnom energijom i okreće kolo ventilatora, koji je potreban za dovod vazduha u gorionik. Kod
uljnog gorionika Motor gorionika  istovremeno pokreće i ugrađenu uljnu pumpu. Weishaupt takođe garantuje za kvalitet ove važne komponente
sopstvenim znakom odobrenja - elektro motori se decenijama proizvode u najvišem kvalitetu.

Up