Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Rashladno sredstvo

Tečnost koja se koristi za prenos toplote u toplotnim pumpama. Pri niskom pritisku i temperaturi upija toplotu, a pri višem pritisku i temperaturi odaje toplotu. Fizičko stanje se menja u svakom od ovih procesa.

Rasolina

Gotova mešavina vode i antifriza. Ova smeša ima efikasnu zaštitu od smrzavanja do -15 ° C. Tečnost sa slanom vodom koristi se u geotermalnim kolektorima ili geotermalnim sondama kao medijum za prenos toplote.

Up