Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Temperatura polaza

Temperatura vode za grejanje koja teče u radijator. Po pravilu, Temperatura polaza  za grejanje radijatora je do 70 ° C (za podno grejanje do 40 ° C). Temperatura je toliko visoka samo kad je napolju hladno. Ako spoljna temperatura poraste, Temperatura polaza  se smanjuje.

Temperatura povrata

Temperatura vode za grejanje koja se vraća iz radijatora ili podnog grejanja. Ovde se obično vrate niže temperature. Sa podnim grejanjem temperatura nije viša od 30 ° C; često ne više od 50 ° C za grejanje radijatora.

Temperatura tačke rose

Ako se dimni gas hladi ispod temperaturnog praga, para u dimnim gasovima pretvara se u kondenzacionu vodu (kondenzaciona toplota i kondenzaciona voda).

Thermo Condens®

Visokoefikasni kondenzacioni sistemi od Weishaupta (Kondenzacioni sistemi).

Toplota kondenzacije

Dodatna toplota iz produkata sagorevanja. Hlađenje produkata sagorevanja stvara kondenzaciju koja oslobađa dodatnu energiju. Sa prirodnim gasom, dodatni potencijal - zasnovan na kaloričnoj vrednosti - je oko 11 procenata, sa tečnim gasom oko 9, a sa lož-uljem 7 procenata.

Toplotna moć

Označava količinu toplote koja se oslobađa kada je jedan kubni metar gasa (normalno stanje) ili kilogram lož ulja potpuno sagoreo ako je voda proizvedena tokom sagorevanja tečna. To je dato u jedinicama kWh/m3 ili kWh/kg i skraćeno se obeležava kao Toplotna moć  Hs.

Toplotna moć

Označava količinu toplote koja se oslobađa kada je jedan kubni metar gasa (normalno stanje) ili kilogram lož ulja potpuno sagoreo ako je voda proizvedena tokom sagorevanja tečna. To je dato u jedinicama kWh/m3 ili kWh/kg i skraćeno se obeležava kao Toplotna moć  Hs.

Up