Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Ugljen dioksid

Gas koji nastaje sagorevanjem supstanci koje sadrže ugljenik. Povećanje ugljen-dioksida u zemljinoj atmosferi stvara geoklimatske promene. Porast zemljine temperature naziva se i Efekat staklene bašte . Ugljen-dioksid se može uštedeti smanjenjem potrošnje Goriva .

Ugljenmonoksid

Otrovni gas koji nastaje sagorevanjem supstanci koje sadrže ugljenik. Ispravno podešavanje gorionika gotovo sprečava njegovo nastajanje.

Ulji kondenzacioni uređaj

Sistem u kome se cirkulaciona grejna voda zagreva za grejanje, a obično i za kontrolu temperature vode za piće. Uređaj je posebno dizajniran za kondenzaciju vodene pare sadržane u izduvnim gasovima i postiže vrlo visok nivo efikasnosti. Lož ulje se koristi kao izvor energije (Kondenzacioni sistem ).

Up