Please select a page template in page properties.

Leksikon stručnih izraza Tehnika grejanja
objašnjena na jednostavan način.

Sve o grejanju. Od A do Ž

Na području grejanja postoje određeni stručni pojmovi koje je potrebno objasniti. Ovde možete pronaći sve što je važno. Poređano po abecednom redu.

Vazduh za sagorevanje

Sadrži 21 procenat kiseonika, koji je potreban za svako sagorevanje. Pored toga, 78 procenata azota je vezano u vazduhu. Za potpuno sagorevanje 1 kubnog metra gasa ili 1 litra lož-ulja potrebno je oko 10 kubnih metara vazduha za sagorevanje.

Vodena para

Tokom sagorevanja, Vodena para  se u početku stvara od vodonika i kiseonika usled visokih temperatura. Energija se isporučuje za stvaranje vodene pare. Ova energija se može povratiti kondenzacijom.

Up